Säätiön historia

Säätiö on perustettu 9.9.2004. Säätiö on toimintansa aikana tukenut Oulun yliopiston rakennustekniikan opetuksen aloittamista (rakennetekniikan ja maa- ja pohjarekennustekniikan profesuurit.), antanut stipendejä Oulun peruskoulujen ja lukioden hyvin matemaattisluonnontieteellisissä opinnoissa menestyneille oppilaille. Jaettu tuki on vuositain ollut 40 000 € – 60 000€.

Säätiön tarkoitus

  • Edistää ja tukea teknillistieteellistä, muuta taloudelliseen kasvuun tähtäävää tutkimustyötä, rakennusteknistä opiskelu-, opetus ja tutkimustyötä jakamalla apurahoja, teettämällä tarkoitusperiääjn palvelevia tieteellisiä tutkimuksia ja harjoittamalla tieteellistä julkaisutoimintaa.