Yleistä

Säätiö on perustettu 9.9.2004.

Säätiö on toimintansa aikana tukenut Oulun yliopiston rakennustekniikan opetuksen aloittamista ja antanut stipendejä Oulun peruskoulujen ja lukioiden hyvin matemaattisluonnontieteellisissä opinnoissa menestyneille oppilaille.Säätiön jakama tuki on vuositain ollut 40 000 € – 60 000€.Säätiö tuotot tulevat Asemakatu 20:ssa sijaitsevien huoneistojen vuokrauksesta.

Säätiöon toimintansa aikana ollut mukana rahoittamassa kahta Oulun yliopistoon perustettua rakentamisen opetuksen profesuuria: rakennetekniikan ja maa- ja pohjarekennustekniikan profesuurit.

Säätiön tarkoitus

  • Edistää ja tukea teknillistieteellistä ja muuta taloudelliseen kasvuun tähtäävää tutkimustyötä
  • Edistää ja tukea rakennusteknistä opiskelu-, opetus- ja tutkimustyöstä

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

  • jakamalla apurahoja
  • teettämällä tarkoitusperiään palvelevia tieteellisiä tutkimuksia ja selvityksiä
  • harjoittamalla tieteellistä julkaisutointaa.